WORKOUTS Classes & Programs

Träning

Bigger.Faster.Stronger.Happier

Personlig träning

Hur kommer vi att börja?

Jag genomför en grundlig hälsointervju med varje ny person. En sådan konsultation är nödvändig innan den egentliga träningen påbörjas. En sådan intervju består av den tidigare nämnda sjukdomshistoriken, att sätta tränings- och kostmål.

Därefter är det brukligt att ta kroppsmått, men det viktigaste är att kontrollera rörelsemönster och ledernas rörlighet, så att vi tillsammans kan bestämma startnivån.

Nästa steg är att bestämma omfattningen av träningsprogrammet, dess form och intensitet.

Din första lektion bjuder jag på

 

Träning för alla nivåer

PERSONLIG TRÄNING EFTER DINA FÖRUTSÄTTNINGAR & MÅL

Weight Loss AND CARDIO

Weight loss training and cardio training are both forms of physical activity that can be effective for improving physical health and burning calories. However, they involve different types of exercises and have different goals.

Weight loss training typically refers to activities that are designed to build muscle mass and increase metabolism. These activities can include strength training exercises such as lifting weights or using resistance bands, as well as high-intensity interval training (HIIT) and other types of workouts that involve short bursts of intense effort. The goal of weight loss training is to increase muscle mass, which can help to burn calories more efficiently and support weight loss.

Cardio training, also known as cardiovascular exercise, is focused on improving cardiovascular endurance and burning calories through continuous, rhythmic movement. Cardio training can include activities such as running, cycling, swimming, and dancing. The goal of cardio training is to improve cardiovascular fitness and burn calories to support weight loss and overall health.

Incorporating both weight loss training and cardio training into a regular exercise routine can be an effective way to lose weight and improve physical fitness.

As I said many times to everyone. It is also very important that before starting any serial training, a medical consultation with your own doctor or with a Personal Trainer is necessary.

Spinning ®

Spinning ® is a type of indoor cycling workout that is typically done on a stationary bike with a weighted flywheel. It is led by an instructor who guides participants through a series of cycling drills and routines set to music.

The intensity of the workout can be adjusted by increasing or decreasing the resistance on the bike and by pedaling at different speeds. Spinning is a high-intensity, low-impact cardiovascular exercise that can help to improve endurance, lower body strength, and burn calories. It is often done in a group fitness setting, although stationary bikes are also available for individual use at home or in a gym.

Circut training

Circuit training is a type of workout in which you perform a series of exercises back to back, with little or no rest in between. Each exercise is done for a certain number of reps or time before moving on to the next one.

Circuit training is typically done using body weight exercises or minimal equipment, such as dumbbells or kettlebells. The goal of circuit training is to improve endurance, strength, and coordination, as well as burn calories and improve cardiovascular fitness.

Circuit training can be done by people of all fitness levels and can be modified to meet the needs and goals of the individual. It is a convenient and efficient way to get a full-body workout in a short amount of time.

Crossfit

CrossFit is a high-intensity, constantly varied, functional fitness program that combines elements from several sports and types of exercise. It is designed to improve cardiovascular endurance, strength, and flexibility, and can be modified to meet the needs and goals of the individual.

CrossFit’s workouts, or ”WODs” (Workouts of the Day), typically include a combination of exercises such as Olympic weightlifting, gymnastics, rowing, running, and other body weight movements. These workouts are done in a group setting, with a coach or instructor leading the class and providing guidance and motivation.

The intensity of CrossFit workouts can vary depending on the individual’s fitness level and the specific workout being done.

Stretching

Stretching is a form of physical activity that can have several benefits for the body, including:

  1. Improved flexibility: Stretching can help to increase the range of motion in the joints, which can improve flexibility and reduce the risk of injury.
  2. Reduced muscle tension: Stretching can help to relax tense muscles and improve muscle function.
  3. Enhanced physical performance: Stretching can improve posture and balance, which can enhance physical performance in activities such as sports and exercise.
  4. Improved circulation: Stretching can help to improve blood flow to the muscles, which can enhance recovery and reduce fatigue.
  5. Stress relief: Stretching can help to reduce stress and tension in the body, which can improve overall well-being.
  6. Better posture: Stretching can help to correct imbalances in the muscles that can contribute to poor posture.
  7. Pain relief: Stretching can help to alleviate muscle pain and discomfort.
Strength

Strength training is a type of physical activity that is designed to improve muscle strength and endurance. It involves using resistance to challenge the muscles to work harder than they would during everyday activities. Strength training can be done using a variety of equipment, such as dumbbells, barbells, and machines, or using body weight exercises such as push-ups, squats, and lunges.

Strength training is an important component of a well-rounded fitness routine, as it can help to improve muscle strength, increase bone density, reduce the risk of injury, and improve overall physical function. It is generally recommended to perform strength training exercises at least two times per week to see improvement.

Strength training can be done by people of all fitness levels, and the intensity and type of exercises can be modified to meet the needs and goals of the individual. It is important to use proper technique and start with a manageable amount of weight to avoid injury.

REFERENSER

Nicklas Larenholtz

I flera år har jag tränat ishockey och kampsport, vilket har resulterat i överbelastning av mina leder och knän. Vid ett tillfälle gav jag upp idrotten på grund av outhärdlig smärta i mina knän och leder. Gymträning och löpning blev med tiden en svår smärta. Tack vare Kamila blev jag rätt vägledd och träningen blev återigen ett nöje. Dessutom började jag återigen uppnå mina mål, kanske till och med bättre än någonsin tidigare.

Witek (VitHo) Pośpiech

Jag hade nöjet att arbeta med Kamila på många nivåer. Tillsammans skapade vi de största Spinning® Marathon-evenemangen i Polen. Jag är ägare till ett gym och en skjutbana samt en Spinning®-instruktör. Jag träffade Kamila för några år sedan under en utbildningskurs för masterinstruktörer. I kort version: Kamila är en fantastisk person, en stor kollega, men nästan en toppklass Spinning®-instruktör. Hennes kunskap, entusiasm och färdigheter i att arbeta med människor är avundsvärda.

Jacek Nartonowicz

Kamila as a PT- and Instructor shares her amazing passion for Spinning® indoor cycling program and outdoor cycling.
She has extensive knowledge and experience in this field, which gives a sense of security.
The workouts with her are always top-notch.
Kamila has the gift as a trainer, that everyone feels comfortable and safe during her classes, regardless of age, fitness and skills.
In fact, I was supported, and I became an indoor cycling coach myself.

Tomasz Czarnecki

I flera år har jag varit ett fan av Spinning®-pass med Kamila. Men viktigast av allt, Kamila hjälpte mig under en mycket svår period av återhämtning efter en komplicerad handoperation. Dessutom, när alla gym i Polen var stängda under pandemin, hjälpte hon mig att återgå till rörlighet och träning på ett mycket effektivt och säkert sätt.

Rafał Bartoszek

Spinning®-pass med Kamila är något speciellt för mig. De endorfiner som frigörs med varje minut av cyklingen är obeskrivliga. Fantastiska pass med otrolig musik! Samtidigt ger passen med Kamila styrka och energi för de kommande dagarna. Även när jag kom trött efter jobbet till gymmet, börjar underverk hända. Efter träning med Kamila kommer hela energin tillbaka, och all stress efter jobbet försvinner helt enkelt. Och Spinning®-maratonen med Kamila är toppklassiga sportevenemang. Ja, i verkligheten, vad mer kan man önska sig?

Sylwester (Rambo) Lademann

Jag arbetar som övervakare vilket innebär att jag  och spenderar många timmar framför datorn. Och det är inte bra. Jag gick upp i vikt på grund av brist på motion och dålig mat. Jag hade heller inte tid att gå till gymmet. Kamila hittade ett sätt att träna med mig online på ett mycket effektivt sätt. Dessutom skrev hon en kostplan som ersatte ohälsosam mat. Jag har redan förlorat 10 kg och detta är bara början.

Work

Bigger.Faster.Stronger.Happier

Kontakt

Integrity policy

Training hours

MONDAY-FRIDAY: 6AM – 10PM

SATURDAY: 10AM- 8PM

SUNDAY: 10AM – 8PM

The hour of training depends on the entries and confirmation of the possibility of taking it.
Free training sessions are held outside from September to November 2023 in the center of Stockholm.

Free 1 day Personal Trainer

Email Me

Integrity policy